Słowo

μακαριοι

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 38 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady