Słowo

μακαριος

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 42 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 18 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady