Słowo

μακραν

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 70 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 54 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady