Słowo

με

(1 - 20) z 276

znaleziono łącznie 1831 razy w 1528 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 301 razy w 276 wersetach, w Septuagincie 1530 razy w 1252 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady