Słowo

μεγαλη

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 197 razy w 190 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 126 razy w 123 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady