Słowo

μεγαλην

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 91 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 70 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady