Słowo

μεγαν

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 57 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady