Słowo

μεθ

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 210 razy w 200 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 161 razy w 151 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady