Słowo

μεινη

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady