Słowo

μενει

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 51 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady