Słowo

μεσον

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 382 razy w 264 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 367 razy w 249 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady