Słowo

μεσω

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 292 razy w 277 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 260 razy w 247 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady