Słowo

μετ

(1 - 20) z 127

znaleziono łącznie 665 razy w 621 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 131 razy w 127 wersetach, w Septuagincie 532 razy w 492 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady