Słowo

μετα

(1 - 20) z 287

znaleziono łącznie 1408 razy w 1251 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 295 razy w 287 wersetach, w Septuagincie 1106 razy w 957 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady