Słowo

μη

(1 - 20) z 912

znaleziono łącznie 3330 razy w 2711 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1033 razy w 912 wersetach, w Septuagincie 2263 razy w 1765 wersetach, w innych pismach 34 razy w 34 wersetach.

Przekłady