Słowo

μηδε

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 170 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 85 wersetach, w innych pismach 17 razy w 17 wersetach.

Przekłady