Słowo

μηδεις

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 28 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 10 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady