Słowo

μηδεν

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 47 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady