Słowo

μηποτε

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 100 razy w 93 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 67 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady