Słowo

μητε

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 43 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 2 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady