Słowo

μητερα

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 75 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady