Słowo

μητηρ

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 89 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady