Słowo

μια

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 200 razy w 180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 164 razy w 146 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady