Słowo

μιαν

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 143 razy w 126 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 106 razy w 95 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady