Słowo

μιας

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 33 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 21 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady