Słowo

μισθον

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 36 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 16 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady