Słowo

μοι

(1 - 20) z 227

znaleziono łącznie 1037 razy w 942 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 240 razy w 227 wersetach, w Septuagincie 795 razy w 713 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady