Słowo

μονον

(1 - 20) z 73

znaleziono łącznie 93 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 73 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady