Słowo

μονος

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 70 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 46 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady