Słowo

μου

(1 - 20) z 472

znaleziono łącznie 4607 razy w 3207 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 587 razy w 472 wersetach, w Septuagincie 4013 razy w 2728 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady