Słowo

ναι

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 38 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady