Słowo

ναον

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady