Słowo

ναου

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 40 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady