Słowo

ναω

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady