Słowo

νεκρος

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 12 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady