Słowo

νεκρους

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 29 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady