Słowo

νεκρων

(1 - 20) z 76

znaleziono łącznie 85 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 79 razy w 76 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady