Słowo

νεοτητος

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 41 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 34 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady