Słowo

νομον

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 153 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 93 razy w 89 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady