Słowo

νομος

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 89 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 50 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady