Słowo

νομου

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 122 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 68 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady