Słowo

νυκτα

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 80 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 75 razy w 72 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady