Słowo

νυκτος

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 111 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 76 razy w 72 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady