Słowo

νυν

(1 - 20) z 138

znaleziono łącznie 617 razy w 543 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 143 razy w 138 wersetach, w Septuagincie 474 razy w 405 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady