Słowo

νωτον

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 14 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady