Słowo

ξυλον

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 76 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 60 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady