Słowo

ο

(1 - 20) z 2571

znaleziono łącznie 10507 razy w 7779 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3353 razy w 2571 wersetach, w Septuagincie 7127 razy w 5181 wersetach, w innych pismach 27 razy w 27 wersetach.

Przekłady