Słowo

οδον

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 270 razy w 254 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 218 razy w 203 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady