Słowo

οδος

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 70 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 52 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady