Słowo

οδου

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 81 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 72 razy w 71 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady